A A A

Zgodnie z ustaleniami w ramach projektu  "Edukacja i Rozwój w Czasoprzestrzeni" informujemy o zmianach dotyczących sposobu  realizacji zajęć.

Zapraszamy do udziału w zajęciach  zdalnych . Nasi specjaliści indywidualnie lub w grupach od 2 do  4 osób prowadzą zajęcia z wykorzystaniem komunikacji (teams) zdalnej.

Zajęcia są dopasowywane do potrzeb i możliwości dzieci i są w czasie epidemii całkowicie bezpłatne.

Jeżeli więc chcesz i potrzebujesz takich zajęć napisz do nas  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  my odezwiemy się do Ciebie i uzgodnimy szczegóły.

 

 

 

PROJEKT - „EDUKACJA  I ROZWÓJ W CZASOPRZESTRZENI”  realizacja od 02.03.2020

Cel: Wsparcie działań podejmowanych przez Rodziców  w staraniach o edukację i rozwój swoich dzieci.

Realizacja  planowana jest w obszarach: komunikacja i język, wspomaganie rozwoju, logopedyczny, mądrej zabawy.

Obszar komunikacja i język angielski

Zajęcia wspomagające, mające na celu ułatwienie uczniom przyswajania języka angielskiego w zakresie programu szkolnego, pracujemy nad zagadnieniami problematycznymi, pomagamy przyswoić wymagany zakres materiału.

Zajęcia przygotowują do egzaminu ósmoklasisty, specjalnie zaprojektowany zakres  obejmujący typ zadań egzaminacyjnych

Grupy wiekowe, zajęcia w grupach od 3 do 6 osób:

 „maluch”  ( 3 -4lat) – czas trwania zajęć  - 30 minut, koszt 20 zł za zajęcie – miesięczny abonament  - 80 zł od dziecka

 „dzieciak” ( 5-6 lat) – czas trwania zajęć  - 45 minut, koszt  30 zł za zajęcie – miesięczny abonament  - 120 zł od dziecka

 „dziecko” (7-10 lat) – czas trwania zajęć  - 60 minut, koszt  40 zł za zajęcie – miesięczny abonament  - 160 zł od dziecka

 „młodzież” (10- 15 lat) – czas trwania zajęć  - 60 minut, koszt  40 zł za zajęcie – miesięczny abonament  - 160 zł od dziecka

 „prawie dorośli” (15- 20  lat) – czas trwania zajęć  - 60 minut, koszt  40 zł za zajęcie – miesięczny abonament  - 160 zł od dziecka

 „dorośli” czas trwania zajęć 60 minut, koszt zajęcia 40 zł, miesięczny abonament – 160 zł

Samodzielne zajęcia z jedną osoba  - 50 zł za pojedyncze zajęcia

Pakiet miesięczny 4 zajęcia w miesiącu płatne do 8 dnia każdego miesiąca na konto „imię, nazwisko-angielski”

Obszar wspomaganie rozwoju

Zajęcia w ramach tego obszaru mają na celu usprawnienie funkcjonowania dziecka.

Przebieg i zakres zajęć uzależniony jest od potrzeb i możliwości dziecka.

Zajęcia prowadzone będą indywidualnie lub w małych grupach, 2-3 osoby.

Podejmowane działania w ramach zajęć dotyczyć będą:

        Rozwoju motorycznego  (dużego i małego).

        Orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni.

        Usprawnienia funkcji słuchowej.

        Rozwijania procesów myślowych.

        Rozwijania sprawności manualnej.

        Doskonalenia koordynacji wzrokowo-ruchowej.

        Wspomagania rozwoju emocjonalnego i społecznego.

        Ćwiczeń związanych z kształtowaniem samodzielności.

 Obszar logopedyczny

Grupy wiekowe, zajęcia w grupach od 3 do 6 osób:

 „maluch”  ( 3- 4 lat) – czas trwania zajęć  - 30 minut, koszt 20 zł za zajęcie – miesięczny abonament  - 80 zł od dziecka

 „dzieciak” (5-6 lat) – czas trwania zajęć  - 45 minut, koszt  30 zł za zajęcie – miesięczny abonament  - 120 zł od dziecka

 „dziecko” (7-10 lat) – czas trwania zajęć  - 60 minut, koszt  40 zł za zajęcie – miesięczny abonament  - 160 zł od dziecka

„młodzież” (10- 15 lat) – czas trwania zajęć  - 60 minut, koszt  40 zł za zajęcie – miesięczny abonament  - 160 zł od dziecka

 „prawie dorośli” (15- 20  lat) – czas trwania zajęć  - 60 minut, koszt  40 zł za zajęcie – miesięczny abonament  - 160 zł od dziecka

„dorośli” czas trwania zajęć 60 minut, koszt zajęcia 40 zł, miesięczny abonament – 160 zł

Samodzielne zajęcia z jedną osoba  - 50 zł za pojedyncze zajęcia

Obszar mądrej zabawy

Zajęcia realizowane w grupie. Celem tych zajęć jest wsparcie pracujących Rodziców.

W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci w wieku od 3 do 10 lat.

Godziny i koszt zajęć uzgadniany jest indywidualnie z Rodzicami po zapoznaniu się z potrzebami i przedstawiony jako spersonalizowana oferta.

Koszt zajęć zależy od czasu, wieku i godzin realizacji.

Preferowane będzie systematyczne korzystanie z zajęć.

Kontakt : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.