Fundacja Czasoprzestrzeń

Ty decydujesz kim i gdzie jesteś.
A A A

Z dniem 5 lipca 2016 oficjalnie rozpoczęliśmy naszą działalność jako Fundacja Czasoprzestrzeń.

Misją Fundacji jest pomoc w przekształcaniu marzeń i nadziei w rzeczywistość dla dobra osób i społeczności na dziś i na przyszłość.

Cele Fundacji:
1. działalność wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, opieki, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu;
2. inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego, profilaktyce społecznej i szeroko rozumianej edukacji;
3. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej. NaszStatut

Wiemy, że jest więcej osób, które mają potrzebę i chęć realizować swoje pomysły i projekty. Czekamy na list od Ciebie -This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Napisz nam jak chcesz zmienić swoją rzeczywistość, jaki masz pomysł i co chcesz zmienić w swojej czasoprzestrzeni. Nasza Fundacja powstała właśnie po to by wspierać , inicjować i działać na rzecz ogółu.

      Zarząd Fundacji Czasoprzestrzeń:

     Monika Wołos - prezes fundacji 

     Justyna Jańczuk - członek zarządu fundacji

     Manuela Drączkowska  - członek zarządu fundacji

     Jan Wołos - członek zarządu fundacji

 

      Rada Fundacji Czasoprzestrzeń:

     Magdalena Orzechowska  - przewodnicząca rady fundacji

     Agata Zając  - członek rady fundacji

     Anna Myśliwiec  - członek rady fundacji