A A A

 Od wieli lat na w wielu obszarach , w różnych działaniach pracowaliśmy społecznie na rzecz innych i dla swojej przyjemności.

Z dniem 5 lipca 2016 oficjalnie rozpoczęliśmy naszą działalność jako Fundacja Czasoprzestrzeń.

 Misją Fundacji jest pomoc w przekształcaniu marzeń i nadziei w rzeczywistość dla dobra osób i społeczności na dziś i na przyszłość.

 Celem Fundacji jest:
1. działalność wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, opieki, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu;
2. inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego, profilaktyce społecznej i szeroko rozumianej edukacji;
3. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej.

Nasz Statut

 Wiemy że jest więcej osób które mają potrzebę i chęć realizować swoje pomysły i projekty.

Czekamy na list od Ciebie  - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Napisz nam jak chcesz zmienić swoją rzeczywistość, jaki masz pomysł  i co chcesz zmienić w swojej czasoprzestrzeni.

Nasza Fundacja powstała właśnie po to by wspierać , inicjować i działać na rzecz ogółu.