A A A

 

6 sierpnia 1944 - 6 dzień Powstania
niedziela

imieniny Sławy, Jakuba
wsch. sł. 5.19; zach. sł. 20.35; śr. temp. powietrza 18°C
słonecznie; stan wody w Wiśle 163 cmPrzed południem oddziały Reinefartha po ciężkich walkach przebijają się wzdłuż Chłodnej, Elektoralnej w kierunku Hal Mirowskich na placu Żelaznej Bramy. W skład grupy Reinefartha wchodzi SS-Sonderbataillon Dirlewanger dowodzony przez SS-Oberführera Oskara Dirlewangera. Batalion złożony jest z kryminalistów skazanych głównie za kłusownictwo ale również za najcięższe zbrodnie, takie jak zabójstwo czy gwałt. Sonderbatallion dopuszcza się wielu aktów ludobójstwa w kolejnych dzielnicach Warszawy, mordując ludność cywilną i rannych powstańców. Wzmagają się walki w okolicach cmentarzy wolskich. Rozbite oddziały Obwodu Wola wycofują się w rejon ul. Grzybowskiej i Białej. Po koncentrycznym ogniu Niemcy wypierają powstańców z cmentarza kalwińskiego i ewangelickiego na Woli. Przeciwuderzenie doprowadza do odbicia cmentarzy. Sytuacja jest jednak krytyczna. W walkach ciężkie rany odnoszą: dowódca obwodu Wola, ppłk Jan Tamowski "Waligóra" i dowódca "Parasola" kpt. Adam Borys "Pług". Niemcy zajmują Hale Mirowskie, pl. Żelaznej Bramy i docierają do pałacu Brühla. uwalniając Stahela i Fischera. Niemcy atakują pozycje zgrupowania "Golski" w gmachu głównym Politechniki Warszawskiej. Niemcy nadal atakują bezskutecznie pozycje powstańcze w Al. Jerozolimskich. W rejonie ul. Królewskiej i placu Małachowskiego zostaje sformowane nowe zgrupowanie "Bartkiewicza".  Trwają mordy ludności na Woli i na Ochocie. Na Ochocie ginie m.in., wraz z rodziną, aktor Mariusz Maszyński. Następuje ewakuacja Komenda Głównej AK i Delegatury Rządu z fabryki Kamlera na Woli na Starówkę. Zostaje nawiązana łączność kanałowa między Mokotowem a Śródmieściem. W nocy z 5 na 6 sierpnia kanałem ze Śródmieścia przechodzi na Mokotów łączniczka "Ela" (Elżbieta Ostrowska), otwierając stałą podziemną drogę między tymi dzielnicami. Ustala się stan posiadania obwodu żoliborskiego - od pl. Inwalidów i Al. Wojska Polskiego na południu, po ulicę Potocką na północy. Powstańcy kontrolują cały dolny Żoliborz. Ziemią niczyją pozostaje Marymont. Rusza działalność Harcerskich Poczty Polowej zorganizowanej przez ppor. harcmistrza Przemysława Góreckiego "Kuropatwę". Na Starówce w Katedrze Polowej odbywa się Msza Św., a po niej defilada oddziałów powstańczych na ul. Długiej. Na terenie warsztatów naprawczych taboru kolejowego w Pruszkowie Niemcy zakładają obóz przejściowy "Dulag 121" dla ludności cywilnej Warszawy, przez który następnie przewinęło się ponad pół miliona osób.

 

W Moskwie Wanda Wasilewska wprowadza Premiera RP Mikołajczyka w błąd sugerując, że Powstanie Warszawskie nie wybuchło i sprowadza je do drobnych walk w dniu 1 sierpnia 1944


opracował: Maciej Janaszek-Seydlitz