A A A

23 września 1944 - 54 dzień Powstania sobota

imieniny Tekli, Bogusława
wsch. sł. 6.39; zach. sł. 18.49; śr. temp. powietrza 14°C
lekkie zachmurzenie; stan wody w Wiśle 50 cm


Niemcy zajmują Górny Czerniaków. Ustaje walka na przyczółku czerniakowskim. Nieliczni powstańcy przepływają w nocy Wisłę wpław. Pozostali, w większości ranni, dostają się w ręce niemieckie. SS-mani rozstrzeliwują lub wieszają ponad 200 rannych powstańców, łączniczek i sanitariuszek. Wśród zamordowanych jest ks. Józef Stanek "Rudy" kapelan "Kryski" powieszony przez Niemców na własnym szaliku. Reszta jest pognana w kierunku al. Szucha. Mjr Łatyszonek i grupa żołnierzy 9 pp LWP idzie do niewoli. Wzmaga się niemiecki napór na Mokotów - kolejny cel głównego natarcia po zdobyciu Górnego Czerniakowa. Niemcy przegrupowują oddziały i przygotowują się do generalnego natarcia na kolejny powstańczy ośrodek oporu - Mokotów. Przez cały dzień dzielnica ostrzeliwana jest przez artylerię, "krowy", bombardowana z powietrza. Niemcy bombardują rejon Al. Niepodległości. Bomby i artyleria burzą wiele domów na Żoliborzu, powodując dotkliwe straty wśród ludności cywilnej. Wychodzi ostatni znany numer pisma Narodowych Sił Zbrojnych "Szaniec".

opracował: Maciej Janaszek-Seydlitz